Đôi Hoa Tai Nụ Ngọc Trai Trắng Hình 3 Cánh Sao

450.000

Đôi Hoa Tai Nụ Ngọc Trai Trắng Hình 3 Cánh Sao_6 là biểu tượng của quyền uy, danh vọng, là đại diện của tầng lớp quý tộc. Người ta còn cho rằng Ngọc Trai là biểu tượng của bình an, may mắn. Người mang Ngọc bên mình thường xuyên thì chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể.

doi-hoa-tai-nu-ngoc-trai-hinh-3-canh-sao
Đôi Hoa Tai Nụ Ngọc Trai Trắng Hình 3 Cánh Sao

450.000

80 người đang xem sản phẩm này
preloader