Đôi Hoa Tai Ngọc Trai Trắng Móc Câu 8 Ly

1.150.000

Đôi Hoa Tai Ngọc Trai Trắng Móc Câu_8 là biểu tượng của quyền uy, danh vọng, là đại diện của tầng lớp quý tộc. Người ta còn cho rằng Ngọc Trai là biểu tượng của bình an, may mắn. Người mang Ngọc bên mình thường xuyên thì chống nhược thị, hỗ trợ luân chuyển những dòng khí trong cơ thể

Doi_Hoa_Tai_Ngoc_Trai_Trang_Moc_Cau_8 (3)
Đôi Hoa Tai Ngọc Trai Trắng Móc Câu 8 Ly

1.150.000

86 người đang xem sản phẩm này