Vòng Tay Đá Thạch Anh Tóc Vàng 1A 8 Ly Mix Charm Chuông Gió Bạc 925

950.000

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tóc Vàng 1A 8 Ly Mix Charm Chuông Gió Bạc 925 là một trong những loại đá thạch anh quý hiếm nhất trong nhóm thạch anh, là viên đá dành cho người mệnh Thổ, mệnh Kim.

Vong_Tay_Da_Thach_Anh_Toc_Vang_1A_8_Mix_Charm_Chuong_Gio_Bac_925
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tóc Vàng 1A 8 Ly Mix Charm Chuông Gió Bạc 925

950.000

preloader