Dây Chuyền PBM Văn Thù Bồ Tát Ngọc Nephrite Mạ Vàng

750.000

PBM Văn Thù Bồ Tát Ngọc Nephrite Mạ Vàng_To là vị phật hộ mệnh những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão mang theo phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát bên mình sẽ giúp mang lại may mắn, bình an, hóa giải vận hạn và nhận được sự bảo hộ của ngài!

van-thu-bo-tat-2
Dây Chuyền PBM Văn Thù Bồ Tát Ngọc Nephrite Mạ Vàng

750.000

44 người đang xem sản phẩm này
preloader